عيد السادات   

حبیب ما آخرین پیام رسالتت را ابلاغ کن تا دیگر حجت بر خلق تمام شود و دینشان کامل گردد که دیگر دوری تو از عرش بسیار سخت است و آسمانیان بیشتر از زمینیان مشتاق دیدار تو می باشند....

آنگاه رسول رحمت همه را فراخواند که پس از حج روح طواف را اینجا بیابید حقیقت این است....

دستمان پیامبر بر دستان فاتح خیبر گره می خورد و آن را به سوی آسمان بلند می کند. من کنت مولاه فهذا علی مولاه ...

یا امیر المومنین حیدر مدد

تو گویی دستان این مسببان ساکنان عرش و فرش تا آستان درگاه دوست بالا می رود و شاید فلسفه بلند نمودن دست مولای مردان به سوی آسمان آن بود که آسمانیان می خواستند اول کسی باشند که با علی (ع) بیعت می کنند. و پس از آسمانیان این اهل زمین بودند که بیعت نمودند....

و صد حیف و صد افسوس که گروهی در همان وادی جا ماندند و حقیقت را فراموش نمودند و گروهی آن را نادیده گرفته و در پستوی خاطرات خویش پنهان نموده و منکر آن شدند ...

به هر تقدیر ...

دستان علی (ع) با دستان پیامبر (ص) برای همیشه تاریخ گره خورد . پیامبر (ص) هدایت امت خویش را پس از خود به علی(ع) سپرد و علی (ع) امیرالمومنین گشت....

لقبی که پیامبر (ص) به علی (ع) هدیه نمود با معنای به وصعت تاریخ .... هرچند که غاصیبن ان را نیز بریا خود خواستند....

کاش نسیمی که در غدیر وزید برای همیشه در زندگانی ما جاری شود ... کاش پیام غدیر را برای تمام زندگانی خویش به کار می بردیم کاش....

عید السادات عید شیعیان بر عموم مسلمانان جهان مبارک باد

 اگر دستمان به آسمان می رسید و اختیار آن را به من میسپردند تمام ستاره های آسمان را جمع می نمودم و با آن می نگاشتم علی مع الحق و الحق مع علی (ع) و به آن می گفتم کدام شب را زیبا تر از این شب می دانید ژس با تمام وجود بتابید....

دوست

mosafar h


-