سلام ؛

سلامی به گرمای آفتاب وسط مرداد در شهر های جنوبی

بهار می‌آيد تا بار ديگر بی منت شادابی و سرسبزی را به همه زمين هديه كند بی آنكه براش مهم باشه كه اين زمين كجاست؟؟

بهار می‌آيد تا بار ديگر طبيعت زنده بشه و كاش دل من هم بهاری می‌شد ولی ...

عيد می‌آيد ولی يادمان باشه كه هنوز ماه محرم و صفر تموم نشده. يادمون باشه كه ۱۱ فروردين مصادفه با اربعين و يادمون باشه كه هنوز كاروان كربلا در راه ...

نه ! اشتباه نكنيد نمی‌خوام با اين حرفها عيد و شاديتون را خراب كنم فقط می‌خواستم بگم كه يك وقت خدای ناخواسته پا از حدود خودمان بيشتر نذاريم

بقيه‌اش بمونه كم كم متن و نوشته‌های بهتر می‌شن و رنگ و بوی ادبی می‌گيرن باور نداريد منتظر باشيد///

پس تا بعد

يا حق...

 

 

دوست
mosafar h


-