فرا رسيدن سالروز ميلاد پيامبر رحمت و مغفرت پيامبر اکرم حضرت محمد مصطفی )ص(و هفته وحدت و نيز ميلاد ششمين اختر تابناک آسمان امامت و ولايت حضرت امام جعفر صادق )ع( را بر عموم مسلمانان جهان تبريک عرض می نمايم

دوست
mosafar h


-