الهی؛ تا امروز گمان می‌کردم که اگر روزی اراده کنم شايد بتوان به خواسته خويش برسم وتو نيز مرا ياری خواهی نمود .

گمان می‌بردم که هنگامی که به صدا آيم و تو را بخوانم انقدر اعتبار دارم که اجابتم نمائی ولی اکنون ...

اکنون مانده‌ام در شرايطی که نه راهی به سوی تو دارم و نه پناهی غير از تو

اگر قرار باشد کسی دستگيری نمايد تو هستی و ديگر هيچکس

 

دوست
mosafar h


-