هر بار که دلم می‌گيرد هر بار که هوس می‌کنم برای لحظاتی از اين دنيايی پر هياهو دور باشم و خود را در خلوتگه دل تنها ببينم  بی اختيار به سوی سرزمينی حرکت می‌کنم که نمی‌دانم چرا غروب آن به خصوص در روزهای سه شنبه حال و هوايی ديگر دارد.

خود را از همه وابستگی‌ها رها نموده و به سوی قم می‌روم تا لحظاتی را زائر حضرت معصومه )س( و ميهمان مسجد جمکران باشم .

نمی‌دانم اين چه سريست که اين دو در کنار هم قرار گرفته و اندک يش می‌آيد که آدم به زيارت جمکران برود و به زيارت حضرت معصومه نرود

شايد که کليد ورود به مسجد و رواديد آن مسجد در اين جا و به تائيد حضرت معصومه بايد برسد تا بتوانی زائر شوی

ولی اکنون مدتی است که دورم نه به آن طلبيدنت در هر هفته و نه به اين دور نگه داشتن چند ماهه‌ات .

نمی دانم کدامين اشتباهم باعث گرديد که ديگر اجازه ورود ندهی و مرا دعوت نکنی

خودت هم خوب می‌دانی که چقدر دلم بی قرار است

ادرکنی

فرا رسيدن سالروز رحلت کريمه اهل بيت حضرت فاطمه معصومه )س( را بر عموم شيعيان جهان تسليت عرض می‌نمايم

دوست
mosafar h


-