لحظاتی فقط برای خدا   

الهی؛ نمی دانم این چه سری است

سحرگاه میلاد مولود کعبه امام متقین گروهی اندک از زندگی خود جدا شده و ۳ روز به میهمانی تو می‌آیند ...

سحرگاه میلاد جانشین پیامبر باید خانه خویش را ترک گویند و به سوی تو آیند و در شامگاه شهادت دخترش به سوی خانه خویش بازگردند! سبب این جدایی چیست؟ چه سری در آن نهفته است؟

حتی نمی دانم سبب آن چیست که هرکسی را هم نمی‌پذیرند و هر کسی را راه نمی‌دهند؟

یا همان اول نباید بروی یا اگر رفتی تا سه روز حق بازگشت نداری

سه روز در خانه خدا برای زدودن زنگار نفس

در مکانی که هر کسی نمی‌اید و هر کسی تو را نمی‌بیند 

نمی‌دانم این مقدمه رمضان است؟‌ یا نه باید در ماه رمضان و در شب قدر امضاء کنند و در تقدیرت نوشته شود تا بتوانی بیایی ...

میلاد نور در مسجد و در حال عبادت و راز و نیاز با آفریدگار هستی روز بعد از میلاد باز هم راز و نیاز و روز سوم داغی دیگر بر دل شیعیان و عروج جانشین مادری محزون

الهی مرا بپذیر هر چند که ...

دوست

mosafar h


-