سید الساجدین ...   

چند صباحی دلم در بین الحرمین سرگردان بود و گاهی نظاره گر حرم ارباب بی کفن بود و گاهی میهمان حرم سقای تشنخ لب نمی دانم این چه سری است که هنوز از کربلا جدا نشده میهمان مدینه می‌شوی ...

نمی دانم چرا همه راه ها به سوی مدینه ختم می‌شود و هر ان کجا که روی باز باید بیایی مدینه ...

سلام بر حجت حق در عصر روز عاشورا

سلام بر سید الساجدین

سلام بر علی دیگر از خاندان عصمت و طهارت

سلام بر آفریننده صحیفه همان که با مناجات های خویش پایه های حکومت ظلم را لرزاند همان که تا آخرین روز حیات خویش داغدار بزرگترین مصیبت تاریخ بود  او که به همراه عمه خویش با خطبه های آتشین خویش ماهیت ظالمان زمان را سوا نمود و هم او که باید می‌آمد

آری؛ حقیقت نیز همین است باید می‌آمد

باید می‌آمد تا حجت حق باشد و زمین پس از حسین(ع) همچنان پابرجا بماند؛ باید می‌آمد تا زینب(س) تنها نماند؛ باید می‌آمد تا در هنگام تدفین شهدا آنان را شناسایی نماید؛ باید می‌آمد تا بر بدن معصوم معصوم نماز گذارد و آن را به خاک بسپارد؛ باید می‌آمد تا الگوی زاهدان باشد باید می‌آمد تا قبر عمویش تنها نماند؛ باید می‌آمد تا ...

السلام علیکم یا اهل بیت النبوه

کاش برای یک بار هم که بود توفیق زیارت تربت اکت نصیبم می گشت .

افسوس؛ افسوس...

به هوش که میلاد سرداران و شقایق های دشت کربلا است و اگر برات کربلا می‌خواهید بسم ا... یک نیت پاک و یک دل صاف و کمی اخلاص بقیه با ساقی و امام او ...

دوست

mosafar h


-