بسيجيان رهبر ...   

سلام بر یادگارن سالهای عشق و حماسه. سلام بر پیروان حسین (ع) یاوران خمینی (ره) و سربازان ولایت.

سلام  بر آنانی که بهترین سالهای عمر خویش را سالهای دفاع مقدس می نامند و هنگامی که از آنان زیباترین خاطره زندگیشان را می خواهی بی درنگ در ژستوی خاطرات خویش به دنبال خاطرات سالهای دفاع مقدس می روند

یاد باد آن روزگاران یاد باد ...

سالهایی که در آن زیباترین و پر افتخار ترین عنوان همانا بسیجی بود . لقبی که همه به آن افتخار کرده و به آن می بالیدند و بنیان گذار این انقلاب و باغبان لاله ها بر بازوان آنان بوسه زده و از خدای متعال می خواست تا او را با بسیجیان محشور کند. و راستی مگر در ژس این واژه چه نهفته بود . مگر بسیجی بودن چه داشت که او نیز چنین آرزو می نمود .

اما افسوس ...

چه زود سفره جمع شد و میهمانی به پایان رسید. گمان نمی بردی که روزی بیاید و از دوستان خویش بی خبر باشی و از آنان فاصله گرفته باشی...

کم کم نشانه نیز جمع شد ...

دریغ از فراموشی لاله ها ...

 اکنون زمان دیدن پیش بینی است و سه دسته شدن دوستان جنگ ....

 شهدا که رفتند اکنون آنان باید به دیدار ما بیایند ...

عمر دنیا چه کوتاه است  چشم بر هم زدنی باید از هم جدا شویم

افسوس ...

دوست
mosafar h


-