بار دیگر کبوتر دل را از نهان خانه دل خویش به پرواز در آورده و به سوی حرم دوست رهسپار می نماییم تا تسلیت ما را بر آستان داغدار ثامن الحجج رسانده و تسلی بخش دل مولای پرده نشینمان باشد ....

السلام علیک یا ابن الرضا یا جواد الائمه علیه السلام

دوست
mosafar h


-