عيد السادات ....   

جا ماندگان تاریخ را ندا دهید که خویش را برسانند و آنان که تاریخ را نادیده گرفته اند و جلو تر از آن گام بر می دارند را فرا خوانید ...

اینان که در این سرزمین و در کنار آب که مهریه ی تنها یادگار پیامبر می باشد ایستاده اند شاهد بزرگترین واقعه تاریخ خواهند بود . او که بر فراز ایستاده آخرین فرستاده الهی است و او که دستش در دست اوست و به سوی عرش الهی به آسمان رفته جانشین اوست ...

و عجیب آنکه آنان که اولین نفر تبریک می گویند و بیعت می کنند خود اولین بیعت شکنان تاریخ هستند ....

پیامبر رسالت خویش را کامل می نماید و آخرین دستورات الهی را نیز اجرا می کند و عجیب است که از این پس مصیبتهای بزرگ تاریخ یکی پس از دیگری نطفه می بندد و عالمی را دگر گون می نماید ...

دست علی ۰ع) رو به آسمان بلند می شود و پیامبر رسالت خویش را کامل می کند و اعلام می کند هر کس که من مولا و پیشوای او هستم اکنون علی (ع) مولای اوست و ژس از ان ندا فرا می رسد که امروز دینتان کامل شد ...

امروز دین تان کامل گردید

الهی ... الهی علی می داند که پس از این باید مصیبتهای زیادی را تحمل کند کوه صبر باشد و و دنیای سکوت ... از هم اکنون باید خطبه شقشقیه را در دل نگاه دارد و وظیفه ای سنگین ...

الهی... دوستان علی (ع) با ایلاغ این پیام الهی حجت برایشان تمام است و برای همیشه تاریخ سر بلند و دشمنان او از آن زمان تا کنون در تفکر حیله و نیرنگی جدید....

الهی ؛ آسمانیان نیز در این روز غرق در جشن و سرورند و زمینیان همچنان در حیرت ....

سالروز کامل شدن دین مسلمانان بزرگ ترین عید شیعیان عید امامت و ولایت عید غدیر خم بر عموم مسلمانان جهان مبارک باد

دوست

mosafar h


-