میلاد گل یاس ....   

سبد سبد گل یاس            از آسمون چون الماس

به زیر پای مادر                 فقط برای زهراست

یا فاطمه یا زهرا

گویی عرش را امانت دادن فاطمه )س( به زمین سخت است و زمین به خویش می بالد و مباهات می کند که شمه ای از آن نور آسمانی به زمین به امنت سپرده می شود و چه زیبا امانتی است این نور .....

ملائک آسمان فاطمه را بدرقه می کنند تا چند صباحی در این زمین خاکی زندگی کند تا حجت بر تمام خلائق تمام گردد و چه کسی بهتر از آخرین فرستاده خدا و همسرش می توانند والدین او قرار گیرند هر چند که عمر مادرش کوتاه است و ....

و گل یاس پای به زمین نهاد چه زیبا ....

میلاد نور مبارک ....

فاطمه )س( امد تا ام ابیها شود و مادر امامت و همسر ولایت ....

فاطمه آمد تا پدر در روزهای سخت زندگی خویش با اعراب جاهلی زندگی را شیرین ببیند و غم تنهایی او را آزار ندهد ....

فاطمه آمد تا سنگ صبور ولایت گردد و حامی او در زمان پست ترین مردمان تاریخ و سنگر ولایت را حفظ نماید ...

فاطمه آمد تا آخرین فرستاده خدا پس از این افتخار نماید که هاجر و اسیه و .... نیز به فاطمه را می ستایند  و اوست سرور زنان بهشت ....

و فاطمه می آید تا سبب خلقت آشکار گردد و زمین نور افشان گردد و محشر در انتظار او بماند تا شیعیانش را همچون مادری در آغوش بگیرد و از آتش نجات دهند و همچون مادر .... و بهشت زیر پای مادران قرار گیرد....

دست که به حرکت در می آید و این واژه زیبا را می نگارد تو گویی قلب در سینه به تلاطم می افتد و  چنان که آرزو می کند خود را در زیر قدمهای مادر قرار دهد ....

نمی دانم در پس این واپه چه نهفته است که دل بی قرار  اوست و نامش و یادش آرامش دل را سبب می شود ... هر چه هست در قلب ام ابیها نهفته است مطمئنا ....

مولای من روز میلاد قدم نو رسیده مبارک .... بین ما رسم است که برای نو رسیده قربانی می کنند و صدقه می دهند .... و چه کسی نیازمند تر از من ... دستانم خالی است همه هستی ام را جمع نموده و فقط توانستم شاخه ای گل یاس برای عرض تبریک هدیه کنم حال باز دست خالی برگردم ....

میلاد حضرت صدیقه کبری فاطمه زهرا )س(  و روز مادر و همسر بر تمام شیعیان جهان بخصوص مادران و همسران جانبازان و شهدای هشت سال دفاع مقدس مبارکباد ....

دوست
mosafar h


-