ما رائیت....

سلام بر زینب ... سلام بر زینت پدر ... سلام بر عقیله .... سلام بر دختر فاطمه (س) سلام بر قلب صبور .... سلام بر پیام آور کربلا ... سلام بر شاهد تنهایی. ...سلام بر امید برادر .... سلام بر پناه کودکان .... سلام بر پرستار امام ... سلام بر علی (ع) دوباره در کوفه .... سلام خطبه های آتشین ... سلام بر معجر ... سلام بر اسارت ... سلام بر شهادت ....

 

 عاشورا در نیم روزی جاودانه شد و تاریخی ... لاله ها در نیمروزی پرپر شدند و عشاق محو در یار و شیرین تر از عسل به مذاق سرداران دشت کربلا جاری شد و زینب (س) ماند و  رسالتی بر دوش ...

ساقی رفت ... علمدار ... شبه پیمبر (ص)... کودک شش ماهه ... یادگاران حسن (ع) ... دوستان حسین (ع) .... حتی طفلان زینب (س)

اما زینب باید بماند .... باید بماند تا کربلا برای همیشه تاریخ جاری بماند ... باید بماند تا خط  رسالت گم نشود.... باید بماند تا کودکی در اتش نماند ... باید بماند تا امامی از شدت بیماری در اتش نماند ... باید بماند تا حجت حق بر روی زمین زنده بماند... باید بماند تا قیام حسین (ع) کامل شود .... باید بماند تا قرآن ممنون آن بماند و کشتگان کربلا مدیون او ....

تو چه میکنی ای دل ... میمانی یا که میروی ... منزل به منزل  همراه کاروان میروی یا نه باز وا میمانی ...

 

                                                                           یا رازق الطفل الصغیر ....

/ 0 نظر / 18 بازدید