و اما غدير

و اما غدير<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

روياي غدير، در جاده هاي رنگي تاريخ همچنان جاري است و هر ساله تکرار آن، همسفر جانهاي پر عطش. هنوز جاي پاي ابرهايي که از برکه خم گذشتند، درخشان است و صداي قلب تاريخ را مي توان شنيد. اکنون خورشيدي مهربان، در قلب زمين ، برهوتي عطشناک، بر بلنداي خم ايستاده است و تنها بارش باران سکوت، خنکاي خم است و اين ندا چنين طنين انداز مي شود: «ماه آخرين را انکار نمي توانيد، کدامين تن را ادعاي رساتي است؟ کدامين تن از شما پيراهن سبز در مشت دارد که گفتن نمي تواند» ....و آنگاه دستان امين و پاسدار خورشيد همسو شده و اينچنين جاودانه مي ماند:

...من کنت مولاه فهذا علي مولاه...

ميان آفتابي و خورشيد جدايي نيست، ميان يک و دو، تا دوازده هم جدايي نيست، آخريشنان دست اميدي است. اينک خورشيد سبز ولايت چون سنگيني مي درخشد. امروز همه در شادي، يک حيات دست مي افشانند. آغازي گرم و روز محو غبار گمراه کننده؛ امروز روئيدن آفتاب و طمع پرلذت رياست طلبان که در بستر وسيع ذهني بي رنگ، به ننگ هزار ساله را يدک مي کشند. هجوم نقشه شومي با خنده زشت رويي در پيش رو است. چشماني به گودي تاريکي چاه عميق و سرخي آتش جهنم... صداي قدم هايي که در حسادت جان مي گيرد و هم آغوشي خفاشان بر جولان در صحنه تاريخ آندم که زمان درنگ کرد، شيارهاي تازيانه قوي بود که فرو نمي نشست در سينه شکسته و پر درد کوثر و کم کم برکه به فراموشي سپرده مي شد و حيدر در خلوت جمعي قدم مي نهاد که اگر درخت ها حرکت مي کردند، قلب خاک ستمگر را مي شکافتند و بند سبز مي نشاندند... اما خصم، ماهي هاي قرمز را به سالهاي بي آبي سوق داد.

و اي تنها!.... که چه خاموش از جرمه اقيانوس نوشاندي و از آب گذشتي ... اي بزرگ .... نام تو .... تنهايت هستي مي درخشد غدير نه يک روز که يک تاريخ است. پيام غدير، نه يک کلام که يک فرهنگ است، مخاطبان غدير نه تنها حاضران مجلس سال دهم که تمام انسانها هستند. غدير مشعلي است که در گذشته روشن شد تا مردم هر زمان در حال آن را به دست گيرند و راه آينده خود را بهتر ببينند. سخن غدير «ديروز» گفته شد تا ما امروز آن را باز گوييم و راه فردا را از آن بجوييم.

زلال غدير از برکه «خم» در وادي «حجفه» جاري شد تا در هر کوي و برزن، در اتاق تاريخ، تشنگان حقيقت را سيراب کند. از آن نبرکه جاودانه اقيانوسها جوشيدن گرفت که تا قيام قيامت، عطش زدگان، کوير خشک جهالت را به زلال هدايت مي رساند و ابلاغ پيام غدير در رأس «امر به معروف» جاي دارد.

و چه نيکو پيامي دارد غدير!

 

/ 2 نظر / 10 بازدید
mehrdad

وباره باز صدايي مي آيد ! و كسي مرا به سوي خودم فرياد مي زند !! آري سفر آغاز شده است! سفري كه ابتدا و انتهايش جز من نيست ، پروازي به جهانهاي درونم !... وبلاگ زيبايی داری مهربونم و مطالب جالبی...موفق باشی...

meysam

کمتر کسی را ميشناسم که غدير و پيام و پيام آورش رو درک کرده باشه.که اگه درک همه به آن ميرسيد دنيا زيبا ميشد.