و باز گذشت ....

الهی؛ اربعینی دیگر گذشت و بار دیگر چله نشینی دیگر به پایان رسید و دل هنوز در بند زینب )س( اسیر است و به این اسیری افتخار می کند....

نمی دانم این چه سری است اکنون که اربعین نیز به پایان رسیده هنوز رنگ عزای حسین )ع( همراه من است و دل اسیر نام اوست و در اضطراب زینب )س( ...

میان همه دلها .... امان از دل زینب (س)

اندک زمانی مانده تا بار دیگر زینب )س(‌سیه پوش عزای برادر و جد خویش پیامبر رحمت )ص( گردد. و این ماه چه ماه سنگینی است برای خاندان عصمت و طهارت ...

و چه صبری دارد زینب )س( در این میانه ...

الهی؛ الهی...

/ 6 نظر / 19 بازدید
رضا

آری عاشقان رد پای عشق را در گوشه گوشه عاشورا و کربلا و آن زمان که حسین (ع) خون گلوی علی اصغر را به به هوا افکند و گفت آنچه میباید با خدایش گوید ،دیده اند . درود خدا بر حسین و دوستداران حسین(ع)

مريد نور

ارادت از لطفتان ممنون.عمری باشد بر ميگردم و به شما نزديکتر خواهم بود!

دوستدارسيد

ای که مرا خوانده ای راه نشانم بده گوشه ای از کربلا جا و مکانم بده ما خراب افتادگان گوشه ی می خانه ایم مست چشم ساقی و دیوانه ی پیمانه ایم دلبر ما با نگاهی اختیار از ما گرفت عقل ما را جلوه ی رخسار یار از ما گرفت ما ز دریای جنون می خورده و مجنون شدیم از مدار عقل و شهر عاقلان بیرون شدیم انتظار عقل از دیوانه گان بی جا بود چون که مجنون در کمند طره ی لیلا شدیم دوزخ از من میگریزد گر بگویم یا حسین آب و بر آتش بریزم گر بگویم یا حسین

ترمه

چه زيبا بر اين مرثيه می گرئی --------------------------- به ياد داشته باشيم که شاید در اين شبهای سرد در همین کوچه های بن بست يتيمی بی بستر خفته باشد ------------------------------------- سلام مسافر ٬ آن خانه دور است

ترمه

با آنکه هیچ فصلی ماندگار نیست ........ ولی مينای دل من هميشه پاييز است هميشه و هميشه تا وصال .......... خوشحالم کردی که اومدی