اربعین....

اربعین .... اربعین و بازهم اربعین...

خدای من این چی سری است در اربعین ...چهل شب زینب (س) بدون حسین (ع) مناجات میخواند .... چهل شب است در نماز شب گلهای پرپر نیمروز طوفانیش را یاد می کند ...

اربعین پایان ماموریت زینب(س) است ...

سخت جانی کردیم که تا همین جا نیز ماندیم ... یک اربعین بدون حسین (ع) ماندیم باید می سوختیم و خاکستر می شدیم اما نمیدانم این دل چه می کند چه می بیند ومنتظر چیست چراماندن را به رفتن ترجیح داد ....

و اکنون که ماندی باید بسوزی و شمع گونه آب شوی تا شاید ....

الهم عجل لولیک الفرج

 

/ 0 نظر / 18 بازدید