نشد...

باز هم  ...

الهی ...

یا رب ...

/ 2 نظر / 9 بازدید
محمد حسين

سلام. آن قدر در می زنم تا در به رويم باز کنی... التماس دعا.

ياس

سلام بر مهدی منجی انسانها و سلام بر شما ای دل اگر عاشقی در پی دلدار باش بر در دل روز و شب منتظر يار باش نيست کس آگه که يار٬ کی بنمايد جمال ليک تو حالی به نقد ساخته کار باش در پناه حق و تحت عنايات کريمانه ی اهل بيت عليهم السلام ياعلی!