فاطمه )س( را داغ هجران عزیزان سخت است

الهی؛ محمد )ص( را که آخرین فرستاده ات برای هدایت بشیریت بود به سوی خویش فرا خواندی و زمین را از لطف و رحمت وجودش خالی گرداندی ...

الهی؛ حسن )ع(‌ تنها شاهد ماجرای کوچه و فدک را به سوی خویش می بری تا دیگر با دیدن کوچه ، در و مسمار مصیبت بر ائ تازه نگردد و اشکهای پنهانش برای همیشه تاریخ باقی بماند ...

و رضا )ع( را پس از جدایی از مدینه زندگی دشوار بود و چه مشتاق دیدار و سبکبالانه به سوی بال گشود. اما ...

اما فاطمه )س( را داغ هجران عیزیان سنگین است.

السلام علیکم یا اهل بیت النبوه

فاطمه )س( پس از پدر بسیار بی تاب است و اگر نبود وعده پدر مبنی بر اینکه او اولین شخصی خواهد بود که به او ملحق خواهد شد و وظیفه دفاع از ولایت که بر دوش خویش احساس می کرد تاب فراق پدر را نداشته و همراه او به عرض سفر می نمود و چه زیبا به وظیفه خویش عمل نمود و عالمی را غرق در حیرت فرو برد و برای همیشه تاریخ پرچمی به احتزار در آورد که برافراشته خواهد ماند تا قیام موعود ....

و اما زینب )س( ، زینب که خود ام المصائب است و کوه صبر و استقامت و اربعینی عالم مبهوت وی ماند و در عجب از این فرزند زهرا )س(‌....

هجران امام حسن )ع( شاید برای هیچ کس به اندازه زینب )س(‌ دشوار نبود. او که راز دار مادر بود اینک در مصیبت شهادت برادر به عزا نشسته و پر گشودن برادر به سوی جایگاه ابدی و حقیقی خویش را نظاره گر است. اگر نبود وصیت مادر که باید به وسیله او اجرا می گردید اگر نبود رسالتی که مادر بر عهده او گذاشته بود و اگر نبود لزوم حضو او در کربلا تا پیام حسین )ع( ناقص ماند مطمئنا صبر زینب )س(‌پایان می یافت و او نیز به همراه برادر به سوی عرش رهسپار می گردید تا دیگر داغ فراق حسین )ع( و لاله های پرپر دشت کربلا را نبیند، اسیری نرود اما چاره ای نیست که باید بماند و زنده نگه دارد دین جدش پیامبر )ص(‌ را و محافظ کودکان باشد در کاروان اسرا، چرا که اینان فرزندان زهرای اطهر )س( می باشند و اولین درس این مادر برای فرزندان خویش همانا استقامت است و پایداری در برابر مصائب و مشکلات .

و اما حضرت معصومه )س(‌ نیز غم فراق برادر را درک می کند هر چند که دیگر او در نزد برادر نبود و بدن برادر بی کفن نماند و تیر باران نیز نشد بلکه با احترام و گل و گلاب و ... به خاک سپرده شد و خود آن حضرت نیز به اسارت نرفت ولی اسارت رفتن و ماندن بعد از برادر و استقامت در راه دین خدا نیز کار هر کسی نیست به غیر از فرزندان زهرا )س(

الهی؛ غم فراق پیامبر )ص( بر زهرا )س( ، داغ هجران حسن )ع( بر زینب)س( و عروج رضا )ع( بر معصومه )س( بس سنگین و طاقت افزاست ....

الهی ؛ ....

 

/ 1 نظر / 8 بازدید
شمس نيا

با سلام خيلی عالی بود به ما هم سری بزن