امروز سالروز اولين روز امامت حضرت مهدی(عج)  است

امامی که قرن ها از ديدگان مخفی بوده و چشمان نالايق ما هنوز جمال نورانيش را نديده‌اند

راستی تا کنون به اين انديشيده‌ايد که چرا ما نمی‌توانيم او را ببينيم ؟؟؟

من از خود شروع می‌کنم . اين دل من آنقدر آلوده است قلبم آنقدر زنگار گرفته و و چشمانم آنقدر به هر آنچه بود نگريسته که اکنون حتی فکر ديدار دوست نيز به ذهنم خطور نمی‌کند . انقدر از خود نااميد شده ام که ديگر اميدی به بازگشت ندارم .

اما . اما او که مرا فراموش نکرده!

اگر آلودگی من از دور نيز نمايان باشد. اگر بوی تعفن گناهان من از فرسنگ‌ها به مشام برسد و همه عالم و آدم از من روبرگردان شوند او هست...

او خواهد آمد و زمانی دستگيری خواهد کرد .

او می‌آيد و دست مرا خواهد گرفت و از اين منجلاب نجات خواهد داد و در اقيانوس توبه مرا پاک خواهد نمود .

چرا که من اگر چه الوده‌ترينم اما

اما او را دوست دارم . هرچند که نديدمش ولی دوستش دارم

و به اين دوستی افتخار می‌کنم

باشد شايد که روزی او مرا لايق بداند

 

/ 1 نظر / 7 بازدید
صالح

نوشته هات فوقالعاده هستند. خصوصا اين نوشته آخريت. اميدوارم کارهای قشنگت تداوم داشته باشه.