و باز هم ....

چرا اینقدر عجله داری ... چنین شتابان کجا میروی ... صدای تکبیر های خداحافظیت بگوش میرسد ... سفره را جمع می کنند و بیچاره جا ماندگان ...

ببین ای دل ...ببین ای دل گفتم و گوش نکردی.... هر روز که به یاد داشتم تلنگر زدم و نشنیده گرفتی ... خوب شد ... خیالت راحت شد ... امیدت قطع شد ... و حال باز منتظر بمان بمان و ثانیه ها را تیک بزن تا شاید زمانی دیگر تو را نیز بخوانند ....

حال که با ماه خوب خدا کوله بارت را پر نکردی حرکتی کن تا شاید به اخرین توشه این ماه خود را برسانی ... شاید این بار در نماز این ماه خود را رساندی ....

الهم اهل الکبریا’ و العظمه و اهل الجود و الرحمه ...

قرارمان بماند برای روز عید و اقتدا به ولی امر مسلمین علی زمان

یا حق

الهم عجل لولیک الفرج

/ 0 نظر / 18 بازدید