عيد صالحان

الهی:؛ ماه ميهمانی تو به پايان رسيد ولی من هنوز نگرانم

نگران از اينكه شايد ميهمان خوبی برای تو نبودم و در گرفتن توشه يك ساله خود ناموفق بودم؟

الهی ماه ميهمانی تو گذشت ولی اگر تو اهنوز گناهان مرا ناديده نگرفته باشی و مرا مورد مغفرت خود قرار نداده باشی تكيف من چيست ؟

انگار كه همين ديروز بود كه مژده دادند ماه ميهمانی خدا آغاز گرديده، شياطين در بند هستند و درهای مغفرت الهی باز است؛ به بندگان پشيمان و گناهكار بگوييد بيايند و من با ود انديشيدم كه يك ماه فرصت زيادی است و وقت بسيار است.

ولي..

ولی در يك چشم به هم زدن اين ماه به پايان رسيد و من باز از گذشته خود استغفار نكردم

خوشا به حال آنانكه بار خود را بسته و توشه خود را مه نموده و اكنون منتظرند تا با آمدن عيد سعيد فطر جشن بندگی خود را كامل كنند

الهی در اين ساعات و لحظات باقی مانده دست مرا هم بگير. يا رب

 

/ 0 نظر / 10 بازدید