غدیرانه....

غدیر جشن بزرگی است و هر آنکس که آن را انکار نماید بی گمان در دل دچار گمراهی است.....

حب علی (ع) کلید درب بهشت است و بیچاره آنکس که ولایت و امامت و  امیر المومنین (ع) بودن او ار در شک فرو برد ...

افردیگار هستی بخش دین را با امامت او کامل نمود و به رسول خویش وحی نمود که با امروز روز عدیر دین را کامل نمود و...

سرش چیست نمیدانم اما تو گویی در غروب روز غدیر با غروب افتاب تو گویی که حسینیه دل برپا می گردد و حال که دل در روز غدیر ولایت مظلوم عالم را جشن گرفته گویا مخیا می شود برای محرم ...

زین پس هر نگاه که ماه میکنی گویی کاروان را می بینی که در حرکت است و ....

بگذریم ... مرا خوانده ای یا نه ...

بماند برای وقتی دیگر ...

مولای من عیدی این دل خسته فراموش نگردد که چشم در راهم ...

الهم عجل لولیک الفرج

 

/ 0 نظر / 24 بازدید