ميهمانی آفريدگار هستي

سلام بر ماه ميهماني خدا رمضان<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

سلام بر ميزبان اين ماه

سلام بر مولود اين ماه

سلام بر مهاجر اين ماه

و سلام بر ميهمانان رمضان

روزهاي سال يكي پس از ديگري سپري گرديد و باز هم نوبت به ماه رمضان رسيد. يازده ماه سال آمد و رفت و بار ديگر نوبت به خالق يكتا رسيد تا سفره نعمت‌ها و بخشايش را باز نمايد و بندگان و آفريده‌‌هاي خود را به ميهماني دعوت نمايد تا دراين يك ماه توشه سفر سال خود را بردارند و خود را تا سال ديگر بيمه نمايند از خطرات و انحرافات. طلب آمرزش نمايند از گناهان و خطاهاي سر زده و از او بخواهند تا توفيق بندگي را از آنان مگيرد.

رمضان مي‌آيد با حال و هواي خاص خودش ، با تلاوت قرآن روزانه‌اش، با سحر و افطار هاي هر روزه‌اش، با دعا و مناجات‌هاي شبانه‌اش و ...

با شب احيايش

شبي كه در آن روبه سوي احديت نموده و خواسته‌هايمان را از او مي‌خواهيم . شبي كه قرآن،‌ كلام خود خدا را بر سر گرفته و با او راز و نياز مي‌كنيم و از او مدد مي‌جوييم و اسمائي را به زبان جاري مي‌سازيم كه بر هر كدام از آن مي‌توان عالمي را دگر گون نمود چه رسد به موجود ضعيف و كوچكي مثل انسان را

و با شب قدرش!!!!

شبي كه به فرموده خود خدا از هزاران ماه بهتر است . شبي كه در آن تقدير يك سايه بندگان در آن تعيين مي‌گردد. و چه زيباست اين شب .

رمضان ماه مبارزه با نفس آدمي است

و من هنوز نگرانم !!!!

دوستان بياييد از هم اكنون خود را مهيا كنيم، شايد ما هم بتوانيم توشه مناسب از اين ماه بردازيم و خود را در اين وانفساي روز گار محافظت كنيم .

راستي دوستان خود را هم به ياد داشته باشيد

يا حق ...

 

/ 0 نظر / 8 بازدید