کهکشان زمينيان

الهي علي كيست؟ چگونه مي‌توان او را شناخت ؟<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

او كيست؛ در خانه تو كعبه ، به دنيا مي‌آيد ودر ديگر خانه تو مسجد به سوي تو آيد

او در كعبه به اين دنيا آمد و قدم بر اين زمين خاكي و پست مي‌گذارد تا براي هميشه تاريخ اسوه صبر و استقامت، الهه عدالت و كهكشان زمينيان براي رسيدن به سوي تو باشد او مي‌آيد تا زمين انساني را در خود ببيند كه احساس غرور كند. انساني كه لحظه لحظه زندگي او سالهاي سال تجزيه و تحليل مي‌طلبد.

الهي؛ علي (ع) چه شان و مقامي دارد كه كعبه سينه خود را چاك داده تا علي را در آغوش بگيرد. ديوار شكافته مي‌شود تا علي در كعبه به دنيا آيد ولي مسيح (ع) را در آن راه ندادي براي تولد ؟؟؟؟

او كه در بدو رسالت پيامبر در شرايطي كه همه پيامبر را تكفير نمودند دعوت او را لبيك گفت. تنها انيس پيامبر در غار حرا، و پشتيبان پيامبر در دعوت از انسان‌هاي گمراه.

در ميدان جنگ شيري كه كسي را ياراي مقابله با او نبود . درب قله خيبر را با دست جدا نموده و بر فراز سر مي‌گيرد . عمربن عبدود را بر زمين زده و از پاي در مي‌آورد و... تا آنجا كه ندا مي‌رسد لا فتي الا علي لا سيف الا ذوالفقار...

در صبر آنقدر صبور است كه دنيايي را شرمنده خود مي‌كند و با صبر و سكوت خود يهودي را مسلمان تا آنجا كه به خاطر حفظ اصل دين از حق خود گذشته و در برابر آزار همسر خود فقط براي خدا سكوت مي‌كند

در عدالت تا به آنجا پيش مي‌رود كه اسوه هميشگي تاريخ مي‌گردد. فلزگداخته در برابر خواسته نا بجاي برادر نابيناي خود در دست او مي‌نهد. زينب(س) را تهديد مي‌كند كه اگر به امانت نبود دستت را قطع مي‌كردم. در دادگاه با يهودي با هم به قضاوت مي‌روند تا آنجا كه قاصبين حق او لب به اعتراف گشوده كه اگر علي نبود ما هلاك مي‌شديم

در عبادت تا به آنجا پيش مي‌رود كه تير را از پاي او در نماز بيرون آورده و او احساس نمي‌كند. به همسر او خبر مي‌دهند كه علي در نخلستان از هوش رفته و گمان مي‌كنيم از دنيا رفت پاسخ مي‌دهد علي از براي خدا بيهوش شده و در طول عبادت او اين امري طبيعي است .

در امور خانه هم آنقدر مقام بالايي دارد كه پيامبر بيان مي‌دارد كه اگر علي نبود مطمئنا همسري براي زهرا نبود و اگر زهرا نبود همسري براي علي نبود.

در تربيت فرزندان انسان‌هاي را تحويل اجنماع مي‌دهد كه هر كدام عالمي را دگر گون نموده و الگوهاي كامل و انسان‌هاي وارسته

در لحظه اصبت شميشير به فرق مبارك نداي فزت و رب الكعبه سر مي‌دهد و از فرزندان خود مي‌خواهد عدالت را در مورد قاتل پدر به جاي آورده و اگر تصميم به قصاص گرفته شد فقط يك ضربه به قاتل وارد كنند چرا كه قاتل فقط يك ضربه زده

نمي‌دانم علي كيست و چگونه مي‌توان او را شناخت

نه  خدا توانمش گفت   نه بشر توانمش خواند...

 

 

 

/ 1 نظر / 6 بازدید
بديع

زمين کهشکشانيان کجاست؟