سلام

امروز خيلی دلم می‌خواست بنويسم خيلی

دلم می‌خواست کوتاه بنويسم و مفيد مطلبی بنويسم که بشه راجع بهش ساعتها فکر کرد ولی ...

داشتم فکر می‌کردم که يک کلمه به ذهنم رسيد که ساعتها منو به خودش مشغول کرد می‌دونی چه کلمه ای بود

سکوت

کلمه ای که منو خيلی به خودش مشغول کرد

واقعا سکوت چه پر معناست

ميگيد نه يه لحظه سکوت

راستی سکوت شما به چه معناست؟

/ 0 نظر / 10 بازدید