کریمانه

میهمانی الهی به نیمه خود رسیده و قرص ماه کامل گردیده و نور زیبایش آسمان را روشن نموده و چه زیباست حال دلهایی که خود را در دریای بی کران رحمت دوست شناور ساخته و مهیای شب قدر شده اند...

گویی برای آنان که در نیمه راه مانده اند چراغ امیدی روشن شده و افریدگار گیتی نور امیدی برای ا«ان قرار داده ....

مگر نه اینکه ما زمینینان عادت نموده ایم در هنگام مشکلات به سوی آسمان دست نیاز بلند کنیم و شیعیان آحوخته اند که انواز مطهری در آسمان است که خدا نسبت به آنان با دیده کرامتی خاص می نگرد و سبب آفرینش عرش و فرش همانها بودند...

این بار نیز در نیمه راه برای در اره ماندگام میلادی قرار داد سراسر نور و رحمت ....

کریم اهل بیت در میانه ماه رحمت دیده به جها ن می گشاید تا پس از این فاطمه (س) دختر فرستاده رحمت طعم دلنشین مادر شدن را به جان و دل لمس نماید و امیر المومنین علی (ع) پدر شود...

آسمان غرق در نور ... چه زیباست این شب ها و روزها ... ظیاطین در بندند و خاندان رسول ا... (ص) غرق در شادمانی .... نو رسیده ای که دومین امام شیعیان است و چهارمین از اهل کساء ....

کریمی که وصف کرامتش در ذهن نمی گنجد و غریبی که غربتش را قلم تاب ندارد ...

این خاندان تماما اهل کرمند و بخشش پس در این نورسیده چه نهفته است که او را شهره می کند به کریم آل طاها ...

مگر نه آنکه این آقا هستی خود را در اره خدا بخشید مگر نه اینکه معصومی است از اهل بیت پیامبر و صلحش در عین مصلحت مسلمانان بود چرا که شیعیان از یاد نبردندجمل را ...

مولای من در روزی که خانه فاطمه (س) گوهر هستی غرق در شادی است و سرور و درهای رحمت بی کران الهی گشوده کشکول گدایی خویش را در دست گرفت و دستان خالی خویش را رو به سوی اسمان بلند نموده و هنوز شب قدر نیامده از تو می خواهم ....

الهم انی اسئلک .... هر آنچه را که خود صلاح می دانی ....

ربنا .... دلی آرام و مطیع به نما راضی به رضای تو و خاشع در درگاهت ...

الهم انی اسئلک .... ربنا ...

الهم عجل لولیک الفرج

 

/ 0 نظر / 16 بازدید