اندک اندک به پايان سال نزديک می‌شويم و آغازی سالی دوباره

اما دقت نمودايد؟؟؟ آغاز سال جديد مصادف گرديده است با اربعين سيد و سالار شهيدان حضرت ابا عبدا... الحسين.

با شما هستم که عمری ندا سر داده‌ايد

تموم زندگيم مال حسينه       دلم همواره دنبال حسينه

دقت کرده ايد که اين آخرين سالی است که عزای حسين )ع( ميهمان سفره های هفت سين ماست . اين آخرين سالی است که در آغاز سال نو سيه پوش خون خدا هستيم ؟؟؟

نمی دانم به خاطر ما‌آوريد يا نه. انگاه همين ديروز بود که تحويل سال نو مصادف شده بود با شب ۸ محرم . آری اولين سال يا همين ۵ سال پيش را می گويم که اکثر ما در هنگام تحويل سال نو در خيمه عزای ابا عبد ا... بوديم و به همين سرعت ۵ سال گذشت تا امسال به عنوان سال آخر باشد .

چه کسی مطمئن است که تا ۳۰ سال ديگر زنده می ماند تا شايد بار ديگر شاهد وقوع اين دو رويداد باشد

پس حالا که هيچ تضمينی وجود ندارد بياييد کاری کنيم که خدای نکرده شرمنده نباشيم . نه اشتباه نکنيد نمی گويم اين عزيزان به عزاداری ما نياز دارند بلکه اين ما هستيم که به اين عزاداری و حرمت نگه داشتن ها در تنهايی قبر و درزخ نياز داريم

پس يا حق

/ 1 نظر / 6 بازدید
sib

سلام خوبی.. سال نو مبارک