کربلا و مدينه ....

این چند روز همه جا بوی کربلا می آید ...

ماه محرم ... خیمه های بر پا شده ... بیرق های بر افراشته و دسته های سینه زنی و زنجیر زنی و ...

اما این دو روز نمی دانم دل چرا بی قرار مدینه است و پر می کشد به سوی او ...

ای غریب مدینه ادرکنی ...

غریب مدینه امام سن مجتبی (ع) در این دو روز صاحب عزا است ...

دل به دنبال یتیمان مجتبی (ع) بی قراری می کنی و هوس دیدن مدینه در سر می پروارند ...

و اما غروب هر چه می گذرد بیشتر رنگ خون به خود میگیرد و آسمان بیشتر در اضطراب ...

/ 0 نظر / 8 بازدید