کوچه های مجازی

راه را که گم کنی سرگردان از خیابانی به خیابان دیگر از کوچه ای به کوچه دیگر و از محله ای به محله دیگر .... هرچند خسته کننده استامابه هر گذز که عبور می کنی رنگ تازه ای می بینی و نقشی متفاوت ... بعضی به دل مینشیند و بعضی دل را ازرده می نماید ... بگذریم....

اندکی پیش که به دنبال مسیر خویش می گشتم گذرم افتاد به کوچه ای مجازی که ساکنانش بر سر اعتقاد خویش مانده بودند چون کوه استوار .... مطالبشان به دل نشست و تصاویرشان بر دیده سوغاتی برداشته با خود آوردم به یادگار ... با جمله ای که خود اضافه نمودم ...

خواهرم حجابت

                        برادرم نگاهت

 

الهم عجل لولیک الفرج

 

/ 0 نظر / 18 بازدید