کاروانی از شقايق

هر زمان آيد به يادم

من که در يک نيمه روزی

هستيم از دست دادم

سلام بر کاروان غريب، سلام بر قافله سالار عشق، سلام بر اميد کودکان و پناه يتيمان و سلام بر زينب)س(

سلام بر او که اگر نبود کربلا در کربلا می‌ماند و قيام حسين)ع( سرانجامی نداشت. الهی؛ کاروان اهل بيت و اسيري، کاروان به سوی شام  در حرکت است و زينب )س( قافله سالار اين کاروان.

مگر نه اين که اين همان زينبی است که اگر اراده زيارت قبر پيامبر را داشت حسنين )ع(  در پيشاپيش او  علی)ع( هم دوش او حرکت می‌نمودند و هنگام ورود او به زيارتگاه به فرمان ولی خدا چراغ‌ ها را نيز خاموش می‌کردند که مباد چشم نامحرمی قامت حيدری او را ببيند.

 در سفر کربلا نيز هنگام پياده شدن از محمل زانوی عباس علی)ع( و علی اکبر )ع( قدمگاه زينب)س( برای پياده شدن از محمل بود.

اکنون اين چه حکمتی است؟ کدام راز آفرينش در آن نهفته است؟ اين کدامين حجت خدا بر خلق است؟ اين چه سری است که عقل از درک آن عاجز است ؟

زينب)س( دختر علی )ع( با آن عظمت و بزرگی به اسيری می‌رود؟؟؟

به نفس نفس زدن زينب )س(

الهم عجل لوليک الفرج

/ 3 نظر / 5 بازدید
حمید

سلام خوبی اميدوارم انتقاد پذير باشی متنات جالبه ولی فونتت خيلی بده به منم سر بزن

sib

سلام خوبی.. برای شما هم آرزوی موفقيت ميکنم

سولماز

سلام لطف کن يک فکری به حال فونت ها بکن مرسی