امروز آخرین فرصت بود....

سالها پیش همانند امروز آخرین فرصت جاماندگان کاروان عشق و حماسه بود

مثل امروزی آنان که از قافله عشق جا مانده بودند شتابان سعی در رسیدن به افلاکیان داشتند چرا که دیگر فرصتی باقی نبود و اگر این سفره جمع می‌شد دیگر باید جا ماندن را باور می‌کردی!!! حقیقتی که باور آن بسیار مشکل بود ...

مثل امروزی آخرین فرصت بود ...

بزرگراه شهادت کم کم می‌رفت تا به معبری تبدیل شود که دیگر هرکسی را لیاقت عبور نبود و هر آن کسی را اذن عبور نمی‌دهند و هر کسی را توان عبور از‌ این معبر نیست

آخرین روزنه و راه برای جا ماندگان از پرستوهای مهاجر بود و وای اگر جا می‌ماندی...

و یاران چه خوب رفتند و ما ماندیم ...

rmis1z.jpg

آنان رفتند تا ما نظاره گر کوچ آن پرستو ها باشیم و آنان نظاه گر تباهی ما و هر دو افسوس به حال دیگری اما... افسوس گمراه کجا و افسوس عاشق کجا ...

ما چه کرده‌ایم ؟؟؟

/ 4 نظر / 4 بازدید
مهدي

حلول ماه رجب ماه رحمت خدا ماه مولا علي كه سلام و رحمت خدا بر او باد و نيز ميلاد امام محمد باقر اين حجت خدا مبارك باد. دعا كنيم براي فرج مولا كه دنيا ويرانه آخرالزمان شده است و دعا كنيم كه اگر مهياگر ظهورش نيستيم سنگ انداز قيامش نباشيم زنده كنيم اطرافيانمان را به مهر خودمان را به ذكر التماس دعا

يلدا

پرنده می رود و قفس فکر می کند که هنوز محبوب است... تيمارستان من با ((انتظار)) بروزه.منتظرم...

پارسا

بسيار پر مفهوم و گيرا می نويسی. ادامه بده

!!~~ عشق به خدا شاهراهي به كمال ~~!!

تا آنزمان كه به دروازه نوراني سر انجام شاهراه عشقت وارد شويم دست در دست هم برايت پاي كوبان و مست همراه با زمين و آسمانت ترانه حمد مي خوانيم و باران رحمتت را نوش ميكنيم . خداوندا آنچنان كه تو ميتابي چشمهامان خيره خواهند ماند و چشمك زدن هيچ ستاره دروغيني ديگرمنظره اي نمي آفريند . ما خواهيم امد خورشيد سرخ رنگ ايمان بر ستيغ مهرباني طلوع كرده و برفهاي گلكرفته و تيره ترديد آب شده اند آري اكنون بهار است چشمه ها جاري شده و رخسارها را ميشويند در سايه اين احساس گلهاي بي شمار مهر سر بر آورده اند و زنبوران خرد آمدتد و عسل شيرين عشق از اين شهد بر آوردند .