سلام علی قلب الزینب الصبور ....

خورشید حادثه کربلا که غروب کرد کم کم ماه قامت زینب (س) قد کمان نمود ....

دیدی ای دل دیدی .... حتی کلمات هم گریزانند ... انقدر تعلل کردی که دیگر همه چیز گذشت .... انقدر ماندی که دیگر هیچ امیدی نیست ... نه شش گوشه ای ... نه ضریحی.... نه قتلگاه .... نه خیمه گاه ... نه میدان مشک  و نه سرداب ....

حال بمان ... بمان بدان امید  که شاید  روزی... جمعه ای ... صدایی ... بیرقی ... ندایی... سواری... امیدی ...

نه .... نه به تو چنان امیدی هست و نه من چنان امیدی دارم...

یا رازق الطفل الصغیر .... عجل لولیک الفرج ....

 

/ 0 نظر / 50 بازدید