کسی راه را می داند؟

ببخشید . شما بله با شما هستم . امکان داره لطف کنید و به این نشانی نگاه کنید ببینید امکان داره من رو راهنمایی کنید

آدرس رو دارم اما راه رو گم کردم گفتن تو این آدرس یه مهمانی بزرگ برگزار می شه به وصعت همه عالم بخاطر اینکه جا نمونم زودتر حرکت کردم اما مثل اینکه باز در میانه راه اشتباه رفتم و راهم رو گم کردم ...

حالا باز نشانی به دست حیران و سر گردانم و میدانم که میهمانی آغاز گردیده می ترسم باز هم دیر برسم ...

نشانی آن را دارم حتی می بینم که بقیه صاحب خانه را صدا می زنند الهم انی اسئلک .... و .... ربنا .... اما نمی دانم به کدامین سو باید بروم چه کسی را باید صدا بزنم ....

ربنا .... عجب اسم زیبایی آن همه در بهترین لحظات روز هنگام ان رسیده که حاصل یک روزه ام را بیاورم اما همانند کسی که کارنامه اش خراب است و محصولش آفت زده پشت سر بقیه پنهان می شوم که مبادا در تیر راس نگاهش قرار گیرم هر چند که پنهان کردن از او بی معناست ....

ربنا .... کاش با هر گناهی فقط تکه کوچکی از روزه ام باطل می شد تا شاید ان وقت در هنگام افطار تکه ای هر چند کوچک از آن را می آوردم و با شرمساری می گفتم همین قدر از آن باقی ماند اما افسوس که هیچ چیز از آن نمی ماند ....

ربنا.... برایم گفته اند که خواب روزه دار نیز ثواب است اگر روزه دار هم بخواهم بمانم یک شرط دارد آن هم  این است که بین دو اذان را در خواب باشم چه کنم که همه حاصلم به غیر از خودت شریک دارد و می ترسم که باز هم در همان ابندای صبح سهم دیگری را واگذار کرده باشم و تو خود فرمودی که بسیار شریک خوبی هستی و سهم خود را به طرف مقابل می بخشی آن وقت باز هم ....

الهم انی اسئلک .... خدایا به یک راهنما نیاز دارم مسیر باز هم اشتباه است و قفل دلم بسته تو گوی هیچ کلیدی آن را باز نمی کند ....

الهم انی اسئلک .... ترسم را دیدی - شکستم را دیدی - نا امیدیم را دیدی - تنهایم را دیدی - اشتباه رفتنم را دیدی - زمین خوردنم را دیدی - جا ماندم را دیدی - خستگیم را دیدی - و.... و باز فقط می خواهی نظاره گر باشی؟؟؟‌ اگر در روز قیامت نیز فقط نظاره کنی؟؟؟

الهم انی اسئلک .... به من ببخش .... به میهمانان واقعی و ظاهریت در این ماه .... به مولود نیمه این ماه .... به مسافر بیست و یکم این ماه .... به شبی که از هزاران ماه بهتر است در این ماه ....

الهم انی اسئلک ... خود فرمودی که در این ماه شیاطین در بندند پس چرا باز من اشتباه کردم ؟ شاید انقدر فریب شیاطین را خوردم که خود نیز جزئی از آنان شده ام اگر این گونه است  پس چرا من را به بند نمی کشی .... شاید به این بهانه چند صباحی نزد تو بمانم  که دیگر از دوری خسته شده ام  یا رب...

الهم انی اسئلک ....

/ 4 نظر / 13 بازدید
ترمه

بيا باز مرا روايتی تازه بکن از آنهمه بود و نبود بيا باز مرا طهارتی تازه بکن سلام بسيار زيبا و شيرين به شيرينی اذان دم غروب ..................

ترمه

دوباره سجاده ام را ............ و دستهايم را در شاليزار عشقش پروازی دوباره می دهم دوباره سجاده ام را به درگاهش می گشايم و با دانه های تسبيح آنقدر اشکهايم را می شمارم تا بياد آورد که من هم بنده او هستم ................. --------------------------------- سلام