شب قدر و امیر المومنین ...

دو سوم میهمانی که به اتمام می رسد کم کم وقت آن است تا حاصلت را بیاوی برای سنجش... کشاورز را دیده ای که محصول زحمات سال خویش را می عرضه می کند ... وقت است حاصل رمضان خویش و شاد هم سال خویش را بیاوری برای عرضه در شب قدر... آفریدگار هستی آن را بسنجد و تقدیر یک سال آینده را رقم بزند...

حاصل من که هیچ شما چی؟؟؟

و وای بر احوال کشاورزی که محصول خوبی به همراه نداشته باشد آن وقت است که محصولش خریدار ندارد و می ماند مگر آنکه....

متاع قابل عرضه ای ندارم ... روزهایم همه شکسته و بی حاصل و نمازم همه تقلید..

الهی اگر بخواهی حاصل رما از رمضان بدانی فقط معصیت است و کل سال که دیگر هیچ.... قبول دارم متاع با ارزشی ندارم و حاصلی به همراه ندارم اما ...

اما در این شب و روزهای عزیز با عزیز ترین مخلوقاتت آمده ام ... امده ام که به لطف امیر المومنین ... با شفاعت او ... با سفارش علی (ع) مرا قبول کنی ... کارنامه اعمال مرا ندیده بنگاری و توشه یک ساله مسافر را به و بدهی شاید درسال آینده راه را درست برود و به سر منزل مقصود برسد... شاید...

اما می ترسم... می ترسم که مولایم شفیع من نشود... از من روی برگرداند ... و بگوید ببریدش و...

الهی علی (ع) با آن عظمت دست نیافتنی اکنون در آستانه پر گشودن به سوی توست که بودن بعد از فاطمه (س) برای او بسیار دشوار بود و مشتاق به رفتن تا زیستن ...

الهی علی(ع) مولود کعبه و شهید مسجد در خانه تو به دنیا امد در خانه تو به سوی تو پرواز نمود مبهوت میلدش در کعبه و مجنون شهادت در مسجدم....

الهی این بار نیامده ام که بگویم این را به من بده و ان را از من بگیر... 

ایم را می خواهم و آن را نمی خواهم .... که از این همه بازی دل و نفس و اندیشه های نا بجا خسته شده ام ... این بار ...

این بار می گویم هرچه که تو می خواهی اما به آن شرط که دلم را نیز رضا کنی به آنچه که تو خواسته ای ... هرچند در آن حد نیستم که بخواهم شرط بگذارم ... پس هر چه تو خواسته ای ...

ولی فراموش نمی کنم که دعا کنم ...

الهم عجل لولیک الفرج

 

 

/ 2 نظر / 18 بازدید
هومن

خداوند در قرآن می فرماید هیچ شفاعت کننده ای در روز جزا نیست. چگونه شما انتظار شفاعت از امیر المومنین دارید؟ من هم مانند شما خودم را پر از معصیت می بینم فقط امیدوارم بتوانم دروغ نگویم.

ترمه

این شب ها آنقدر دست هایم تنها ست از نیایش که از رویایی با آینه خجلم