کريم اهل بيت حسن (ع)

مبارک است قدم زیبای نو رسیده بیت علی (ع) و فاطمه (ع)

اسمان غرق در و نور شادمانی ست و ملائک مارد شدن فاطمه را تبریک می گویند .... تو گویی آفریدگار هستی برای بازمندگان و جا ماندگان در نیمه این ماه واسطه ای قرار داده تو همه چیز مهیا شود .

بیت علی (ع) و فاطمه سراسر شادمانی است و اولین فرزند این خانواده بهشتی ژای در زمین نهاده و چه زیبا نامی بر او نهاد خدای تعالی حسن

جلوه صبر و مظلومیت احسان و نیکوکاری مهربانی و لطف و....

و حسن به دنیا آمد ....

او به دنیا آمد تا بعد از پدر مظلوم ترین باشد . همراه مادر بماند انیس خواهر باشد و تکیه گاه برادر ...

او به دنیا آمد تا دین اسلام ژاینده بماند او به دنیا آمد تا با صلحش کارب به مراتب بزرگتر از قیام عاشورا انجام دهد او به دنیا آمد تا حتی حسین (ع۹ د رکربلا نیز تنها نماند....

چه زیبا میلادی است و چه زیبا مولودی ...

/ 0 نظر / 19 بازدید