حجکم مقبول و سعیکم مشکور ....

حجکم مقبول و سعیکم مشکور .....

گوارای وجودتان باد طواف حرم دوست ... همیشه در ذائقه تان باد زیارت تربت پاک رسول ا.... و دیدار برتان بقیع ....

راستی برای اولین بار که کعبه را دیدید چه آرزوی را از صاحب آن طلب نمودید که شنیده ام هر کس که برای اولین بار چشمانش به کعبه بیفتد اولین خواسته اش اجا بت می شود ...

نمی دانم در این سفر معنوی به خواسته دل خود رسیدید یا نه ... نمی دانم کدام قسمت از این سفر رویایی به مامتان شیرین بود .... نمی دانم بهترین خاطره سفرتان از کدام قسمت آن است ... نمی دانم کدام قسمت این سفر را برای آخرت خود ذخیره نمودید....

اما ....امااگر دلتان خواست برای من خاطره بگویید ... اگر خواستید بار دیگر مرا بخاطر نداشتن لیاقت این سفر تحقیر کنید ... اگر خواستید ....

برای من فقط از عرفات بگویید .... بگویید مولایمان رادیدید یا نه ؟ نگویید که بدون دیدن فرزند زهرا (س) حجتان کامل است...نگویید که در کنار جبل الرحمه با گوش جان نشنیدیدصدای ارباب بی کفن را ... نگویید که حاجی مادر سادات را ندیدید؟  راستی به خود ببالید که در صحرای عرفات نفس کشیدید که مهدی فاطمه (عج) نیر در آن صحرا بوده است...

راستی چگونه بعد از غروب عرفات در آن سرزمین ماندید؟ ندیدید که حسین (ع) حجت حق بر روی زمین حج خویش را رها کرد و رفت ....او رفت و شما ماندید ... حقیقت حج رفت و ماندید... وای بر شما ...

نمی دانم شاید صاحب کعبه می داند که اگر بییایم ایم میلغزد و من هم زمین گیر میشوم و نمی روم که مرا دعوت نمی کند ...

من هم دلم خوش است به همان ذکر یا رازق الطفل الصغیر  در غروب روز عرفه ازهمین جا ....

الهم عجل لولیک الفرج

 

/ 0 نظر / 28 بازدید