دفاع همچنان باقی است....

این روزها یادها در ذهن پر رنگ تر می شوند فراموش نکرده ایم اما گذر زمان ما را قافل نمود از یادتان ...

آری فراموش نکرده ایم دیروز امروز و فردایمان را مدیون چه کسانی هستیم خوب می دانم اگر نبود رشادت مردان مرد تاریخ اگر نبود گذشت و ایثار و شجاعت آنان که بی هیچ ادعا  و سهم خواهی مردانه ایستادند اکنون باید در پستوی تاریخ از خجالت خود را پنهان می نمودیم ....

و زمان گذشت....

ژهلوانان چاودانه گشتند و در تاریخ ماندند و سربلند همیشگی ماندند و نوبت رسید به نسل بعد ... نسل وارثان مردان مرد....

دفاع همچنان باقی است اما شیوه آن متفاوت گشته است ...

ان روز جنگ تحمیلی بود و امروز جنگ روانی ..... جنگ ارزش ها ... جنگ دین داری ... جنگ ولایت مداری.... جنگ انسان بودن و انسان ماندن .... ان روز اسلحه بود و امروز قلم .... ان روز باید خمپاره را تنظیم می کردی و امروز باید دید میکروسکوپ را تنظیم کنیم .... دیروز سر نیزه بود و امروز ابزار الات صنعتی .... دیروزروزنامه دیواری بود و امروز وب و اینترنت ... دیروز دیده بان بود وامروز بصیرت .... دیروز .... امروز....

می بینید .... دفاع همچنان باقی است اما نوع آن تغییر نموده ....

راستی آیندگان در مورد ما چه خواهند گفت ؟

آیا از ما هم به عنوان جاودانه تاریخ و مردان مرد و ... یاد خواهند کرد یا اینکه!!!....

الهم عجل لولیک الفرج

 

/ 0 نظر / 21 بازدید